Colocation คือ บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ หรือ การนำเครื่อง Server ที่ท่านมีอยู่แล้วนำมาฝากกับทาง BeYou เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Uplink 10Gbps) เพื่อให้บริการ Virtual Private Server (VPS), Web Server, Mail Server, Database Server, File Server, Backup Server, Game Server และอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล

ระบบบริหารจัดการภายใน Data Center

  • เชื่อมต่อ Network ความเร็วสูงถึง 10 Gbps (10,000 Mbps)
  • อุปกรณ์เครือข่ายระดับ Enterprise ทั้งระบบ
  • ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ
  • ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบ Key Card ในการเข้า-ออก ภายใน Data Center
  • ระบบกล้องวิดีโอรักษาความปลอดภัย
  • ระบบเตือนอัคคีภัย ตรวจจับควัน ป้องกันอัคคีภัย
  • เจ้าหน้าที่ Monitoring ตรวจสอบความผิดปกติ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง